ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
094
ชื่อกิจกรรม
The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์, ครูอรอุมา มูลจันทร์
สถานที่
125
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ