ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
083
ชื่อกิจกรรม
มารยาทงามอย่างชาวเศรษฐบุตร
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูรุ่งเรื่อง ชัยวร, ครูสโรชา ภาระจ่า
สถานที่
ห้องจริยธรรม
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ