ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
081
ชื่อกิจกรรม
บ้านโครงงาน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูบงกช จันทร์ไพศรี, ครูอรชร เสรีกุล
สถานที่
232
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ