ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
071
ชื่อกิจกรรม
นั่งเล่านิทานคุณธรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูภิรมรัตน์ อินถา, ครูจุฬาลักษณ์ อภัยรุณ
สถานที่
235
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ