ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
070
ชื่อกิจกรรม
ช่วยคิดช่วยทำ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศรีสุดา อิสโม, ครูจุฬารัตน์ ภูมิโคกรักษ์
สถานที่
132
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ