ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
066
ชื่อกิจกรรม
อ.ย.น้อย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูจุราวรรณ ดวงพรม, ครูจิรนันท์ ทับศิลา
สถานที่
คหกรรม
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ