ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
063
ชื่อกิจกรรม
เก็บตก
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเบญจมาส ผิวเหลือง
สถานที่
124
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ