ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
062
ชื่อกิจกรรม
สะกดคำพาเพลิน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์, ครูสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์
สถานที่
146
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ