ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
061
ชื่อกิจกรรม
รอบรู้ภาษาไทย ก้าวไกลสู่รั้วอุดมศึกษา
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูประภัสสร ทับทิมดี, ครูอภิวัฒน์ มรรคผล
สถานที่
123
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ