ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
060
ชื่อกิจกรรม
To Be Number 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูบรรยง คุ้มรอบ, ครูสุกัญญา แสงทับทิม
สถานที่
ศาลาเกิดหนุนวงศ์
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ