ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
058
ชื่อกิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์, ครูจงดี จั่นคำ
สถานที่
224
รายละเอียด
ม.2/5
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ