ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
057
ชื่อกิจกรรม
กองร้อยพิเศษ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวศกร เพ็ชรช่วย,ครูอภิวัฒน์ โพธิ์น้อย
สถานที่
ห้องลูกเสือ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ