ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
050
ชื่อกิจกรรม
วิทยาศาสตร์กับความงาม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกรณิกา ผิวล่อง, ครูสุพิน สุขคุ้ม
สถานที่
423
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ