ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
049
ชื่อกิจกรรม
วิทย์-คณิต ออนไลน์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูบุญมี ศิริวงศ์ , ครูวินัย เลี้ยงชื่นใจ
สถานที่
535
รายละเอียด
ม.2/1
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 0 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน