ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
041
ชื่อกิจกรรม
หมากรุก
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสิทธิเดช บัญติ , ครูจิรา เนตยารักษ์
สถานที่
ห้องฟิตเนส
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 60
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ