ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
036
ชื่อกิจกรรม
รด.ปี 3 ม.6
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูปราชญา ปานกลีบ
สถานที่
โดมหลังโรงเรียน
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 200
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 0 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน