ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
035
ชื่อกิจกรรม
รด.ปี 2 ม.5
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสาวดี บุญโท
สถานที่
โดมหลังโรงเรียน
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 200
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ