ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
029
ชื่อกิจกรรม
Big Book For Fun
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวงเดือน ยอดน้ำคำ, ครูทิพย์วรินทร จงประดิษฐ์นันท์
สถานที่
312
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ