ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
025
ชื่อกิจกรรม
English Theater
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอนุสรา ชูชนะ, ครูอรรถพร ประทุมชาติ
สถานที่
325
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 60
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ