ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
016
ชื่อกิจกรรม
ลูกเศรษฐบุตร ม.1/16
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธงชัย ดาระภา, ครูสกานต์ เพ็ชรนิล
สถานที่
หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
ระงับกิจกรรม
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ