ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
010
ชื่อกิจกรรม
ลูกเศรษฐบุตร ม.1/10
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์, ครูภานุมาศ สีน้ำเงิน
สถานที่
หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ