ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
008
ชื่อกิจกรรม
ลูกเศรษฐบุตร ม.1/8
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศุภัทรา เพ็ชรงาม, ครูสมพร ฤทธิ์อยู่
สถานที่
หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 48
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ