ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
005
ชื่อกิจกรรม
ลูกเศรษฐบุตร ม.1/5
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนิภาภรณ์ บุญบริสุทธื์, ครูทิพวรรณ ล้อประโคน
สถานที่
หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ