ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
002
ชื่อกิจกรรม
ลูกเศรษฐบุตร ม.1/2
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูปิยธิดา นพธรรม, ครูอัจฉราภรณ์ สุขจ่าง
สถานที่
หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 46
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ