ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม**

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sb.likeprogram.net  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ  ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ประกอบด้วย

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้  1 กิจกรรม
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/14 เลือกได้เฉพาะกิจกรรมชุมนุมลูกเศรษฐบุตร  โดยเลือกห้องของตัวเองเท่านั้น

7. นักศึกษาวิชาทหาร  ให้เลือกกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน  เท่านั้น  โดยเลือกตามชั้นปีที่นักเรียนศึกษาอยู่
***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ***